DZIENNIK ELEKTRONICZNY "MOBIREG"

KOLOR I WAGA OCEN W DZIENNIKU

Aktualności


"SZLACHETNA PACZKA" - szczegóły akcji

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

"BOMBKA BOŻONARODZENIOWA"


FINAŁ AKCJI NAKRĘTKOWEJ - szczegóły akcji

ŚLUBOWANIE KLAS I

Dnia 19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Mętowie odbyła się ważna i podniosła uroczystość. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przyjęto 53 pierwszaków. Świadkami tego wydarzenia byli przedstawiciele władz samorządowych: zastępca wójta p. Urszula Paździor, dyrektor Samorządowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół p. Anna Grzywaczewska oraz przewodniczący Rady Gminy Głusk p. Jacek Smagała. W uroczystości wzięli udział także ksiądz proboszcz Józef Czerwieniec, dyrekcja szkoły, nauczyciele, a także rodzice wraz z przedstawicielką Rady Rodziców Zespołu Szkół w Mętowie p. Barbarą Skrzypiec. O godz.15.15 wszystkich zgromadzonych powitała uczennica klasy I,,a”G – Asia Zdeb, zapraszając jednocześnie do obejrzenia i wysłuchania części artystycznej w wykonaniu pierwszaków. Oni to pod opieką wychowawczyń : p. Elżbiety Pykało, Izabelli Pop i Anny Paciorkowskiej zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności wokalne oraz recytatorskie. Wykazali się wiedzą o swojej Ojczyźnie oraz znajomością zasad i reguł obowiązujących wśród braci uczniowskiej, udowadniając gotowość do złożenia ślubowania. Ślubowanie złożyli na sztandar szkolny. Następnie p. dyrektor Barbara Ufnal-Budzyła przystąpiła do Aktu Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Pierwszaki obdarowane zostały kolorowymi biretami, pamiątkowymi dyplomami i innymi prezentami, m.in. od Urzędu Gminy i Samorządu Uczniowskiego SP . Za uwagę i serdeczne przyjęcie podziękowali uczniowie klas starszych: Maja Paździor i Jakub Zawiślak obiecując równocześnie pierwszakom wsparcie oraz pomoc ze strony starszych kolegów. Na zakończenie goście i bohaterowie dnia udokumentowali uroczystość pamiątkowymi zdjęciami i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy samych sukcesów w murach naszej szkoły!


Zobaczcie zdjęcia w galerii

"DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!"

Od października bieżącego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie rozpoczęła swą działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Patronat nad SKO objął I Oddział Banku PKO BP w Lublinie.

Więcej szczegółów na temat SKO

Agata Rekiel

"JAN PAWEŁ II - PATRON RODZINY"

Z okazji XV Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny” w dniach 12-22 października 2015r. na terenie naszej szkoły odbyła się kwesta pieniędzy na fundusz stypendialny.

Więcej szczegółów akcji

Agata Rekiel

SUKCES NASZYCH UCZENNIC!

23.10.2015r. w Zespole Szkół w Wilczopolu odbył się Konkurs o Patronie Szkoły - Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Głusk-Jacek Anasiewicz. Konkurs obejmował dwie kategorie: wiedza, w której reprezentowały naszą szkołę uczennice klasy II gimnazjum - Magdalena Podpora i Kinga Wierzbicka. Drugą z kategorii była część plastyczna, w której oprócz zdolności plastycznych uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością książki Piotra Kordyasza „Stefek. Opowiadania O Dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prymasa Polski” ,ponieważ zadaniem każdej drużyny było zilustrowanie oraz dokładny opis wylosowanego rozdziału książki. W tej kategorii uczestniczyło 6 drużyn. Nasza szkołę reprezentowały uczennice kl.VI b : Paulina Gajur, Martyna Gęca oraz Dominika Sulowska, które wywalczyły I miejsce. Opiekunem zwycięskiej drużyny była Małgorzata Wojtyła-Drwal. Gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Wojtyła-Drwal

Zobaczcie zdjęcia w galerii

Święty Jan Paweł II - Patron Rodzin

18 października 2015 r. w Parafii Ducha Świętego w Ćmiłowie uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Pani Teresy Krzywickiej, Pani Beaty Jeleniewskiej i Pana Henryka Skórskiego przedstawili krótki montaż słowno - muzyczny poświęcony naszemu patronowi. Uczniowie recytowali wiersze, fragmenty kazań i śpiewali piosenki związane z tematem rodziny. Pod koniec uroczystości uczniowie rozdali róże obecnym w kościele rodzicom. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, a rodzice stwierdzili, że bardzo wzruszeni. Uroczystość uświetniła Pani Monika Pawłowska - zastępca dyrektora, która pogratulowała uczestnikom i tym, którzy przygotowywali ten mały występ. W poniedziałek, czyli 20 października, przedstawienie powtórzono przed społecznością szkolną. Wszystkim artystom dziękujemy, byliście wspaniali.

Ukłony ślemy również do Pani Marioli Cicheckiej - Brydy, która przygotowała dekoracje.

Zobaczcie zdjęcia w galerii

Konkurs literacki pod hasłem

"SZUKAŁEM WAS, A TERAZ TO WY MNIE ZNALEŹLIŚCIE"

Konkurs zorganizowany przez Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie był dla nas szczególny - wzięła w nim udział nasza uczennica Małgorzata Krupińska, pod czujnym okiem Pani Beaty Jeleniewskiej. Małgosia została uhonorowana III miejscem, co było niemałym wyczynem, ponieważ na konkurs napłynęło wiele prac. Jednak to nasza uczennica zdobyła miejsce na podium. Warto zaznaczyć, że prace napływały z Lublina i całego województwa!
Gratulujemy Małgosi i życzymy jej dalszych sukcesów.


Beata Jeleniewska

"LUBELSKIE LUBI SZTUKĘ" – WARSZTATY KLAS VI"

1.10.2015 r. klasy VI uczestniczyły w warsztatach artystycznych Lubelskie lubi sztukę. Projekt edukacyjny Galerii Labirynt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z podlubelskich szkół i składał się z cyklu bezpłatnych warsztatów twórczych. Zajęcia inspirowane były wystawą W labiryncie miasta. Prowadzącą była pani Anna Bakiera, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z graffiti i street artem. Uczniowie wykonywali własne projekty indywidualnie oraz w grupie wykorzystując różnorodne techniki plastyczne oraz audiowizualne.

Partnerami projektu Lubelskie lubi sztukę są:
  • Szkoła Podstawowa w Mętowie
  • Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej
  • Szkoła Podstawowa w Tuszowie
  • Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
  • Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk
Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna”.


Małgorzata Wojtyła-Drwal, Anna Krupińska, Hanna Mazur

Zobaczcie zdjęcia w galerii

„W KRĘGU HISTORII”

24 września 2015r. odbył się koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Lubelskiej pt. "W kręgu historii”. Audycja była prezentacją pieśni wojennych, umundurowania i broni z okresu września 1939r. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum mieli możliwość wysłuchania znanych i mniej znanych pieśni wojennych oraz obejrzenia elementów umundurowania i broni żołnierzy.

Zobaczcie zdjęcia w galerii


Monika Pawłowska

THE KIDSPEAK

To już kolejna edycja projektu The Kidspeak w naszej szkole!

Dzięki współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC Poland, której celem jest szerzenie międzykulturowości i wzajemnej współpracy między krajami poprzez program wymian studenckich, w dniach 21-25 września gościliśmy studentów z Brazylii i Tajwanu. Leonardo Ferreira Guimares oraz Kao Yun-Ting prowadzili zajęcia kulturoznawcze w języku angielskim w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach gimnazjalnych. Nasi uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat obu krajów, mieli okazję zobaczyć elementy strojów ludowych, przećwiczyć sambę i capoeirę, jeść pałeczkami , szukać skarbu w tajskiej szczęśliwej kopercie oraz porozmawiać o codziennym życiu zwykłych ludzi w Brazylii i Tajwanie, a także o naszej, polskiej rzeczywistości. Ogromną zaletą projektu była możliwość komunikowania się w języku angielskim.

W zakładce” It`s time for English” wywiad z naszymi gośćmi przeprowadzony przez uczennice klas drugich gimnazjum.

E. Halicka-Małolepsza

GÓRA STRONY