Aktualności

OCZEKIWANIE NA KANONIZACJĘ NASZEGO PATRONA
JANA PAWŁA II

NASZE DZIAŁANIA

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW

KLAS III GIMNAZJUM!!!

REKRUTACJA 2014

STRONA KURATORIUM

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Zespołu Szkół w Mętowie informuje, że rozpoczęto procedurę

zapisywania dzieci do:
 • Oddziałów Przedszkolnych
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie
Odpowiednie druki wniosków lub zgłoszeń są do pobrania w zakładce

REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w następujących terminach:
 • Deklaracje do oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie do - 26 marca 2014 roku.
 • Zgłoszenia do oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie do - 18 kwietnia 2014 roku.
 • Zgłoszenia i wnioski kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie - do 18 kwietnia 2014 roku.
 • Zgłoszenia i wnioski kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie – do 30 maja 2014 roku
 • KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II W RUDNIKU SZLACHECKIM

  3 kwietnia 2014r. w Rudniku Szlacheckim po raz dziesiąty odbył się Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Naszą szkołę podczas konkursu reprezentowały trzy uczennice: Paulina Gajur z kl. IVb oraz Magda Podpora i Kinga Wierzbicka z kl. VIa. Uczennice rywalizowały indywidualnie z liczną grupą /liczącą ok. 45 osób/ rówieśników. Główną lekturą konkursu była książka pt.: „Miejsce dla każdego” napisana przez osobistego sekretarza Jana Pawła II ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego oraz Brygidę Grysiak. Oprócz znajomości lektury uczestnicy konkursu musieli wykazać się dużą wiedzą o życiu Jana Pawła II i Jego pontyfikacie. Ich zadaniem było wypełnienie testu, który składał się z 68 pytań otwartych. Nasze reprezentantki dzięki wytrwałej nauce znakomicie dały sobie radę z odpowiedzią na pytania zawarte w teście. Dziewczęta spisały się na szóstkę i zajęły całe podium. Konkurs wygrała Magda Podpora, drugie miejsce zajęła Kinga Wierzbicka, zaś najmłodsza z naszej ekipy Paulina Gajur zajęła miejsce trzecie. Laureaci konkursu otrzymali wspaniałe nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczył im wójt Gminy Wilkołaz pan Andrzej Łysakowski oraz dyrektor szkoły pan Waldemar Kot.

  Agata Rekiel

  ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII

  KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II W KRAŚNIKU

  W rocznicę śmierci Papieża Polaka reprezentanci naszego gimnazjum wzięli udział w IX Turnieju Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył się w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku. Oprócz naszej drużyny w składzie: Karol Dziachan, Kamila Tatara, Malwina Furgała i Michalina Górna do rywalizacji przystąpiło 18 innych zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nasza wspaniała reprezentacja uzyskała 23 punkty (na 30 możliwych) i wywalczyła trzecie miejsce na podium. Lepsi od nas okazali się tylko gimnazjaliści z Wilkołaza, którzy zajęli miejsce pierwsze oraz uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Kraśniku, którzy pokonali nas tylko jednym punktem. Turniej odbywał się pod hasłem: „Miejsce dla każdego”, które jest jednocześnie tytułem książki napisanej przez Mieczysława Mokrzyckiego i Brygidę Grysiak. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się szczegółową znajomością tej lektury oraz wiedzą o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Całą imprezę honorowym patronatem objęło Lubelskie Kuratorium Oświaty i Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku. Wśród honorowych gości imprezy byli m.in. burmistrz Kraśnika pan Mirosław Włodarczyk, przedstawiciel starosty kraśnickiego, przedstawicielka Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP ksiądz Jerzy Zamorski. Na zakończenie uroczystości odczytano list, od samego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, skierowany do uczestników turnieju oraz zaproszonych gości. Doniosłą chwilą było również błogosławieństwo relikwiami błogosławionego Jana Pawła II, którego udzielił ksiądz proboszcz Jerzy Zamorski.

  Agata Rekiel

  ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII

  DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS I-III

  4 IV 2014 r w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się dzień otwarty dla przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych oraz ich rodziców. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość obejrzenia zaplecza szkoły, obserwowania zajęć , jak też uczestniczenia w niezwykłym spotkaniu , podczas którego podziwiano talenty recytatorskie, muzyczne oraz plastyczne naszych uczniów. Spotkanie ubarwił widowiskowy występ grupy tanecznej pod przewodnictwem instruktorki tańca p.Mileny Domino. Zainteresowanym rodzicom wszelkich informacji dotyczących reformy w oświacie oraz obniżenia wieku szkolnego sześciolatków udzielała pani dyrektor oraz nauczyciele klas I-III.

  ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII

  STYPENDYSTKA W NASZEJ SZKOLE

  Beata Wadowska stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 uczennica kl.Ia uczestniczy w projekcie - Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Opiekę dydaktyczną nad rozwojem edukacyjnym Beaty sprawuje pani Magdalena Małek, nauczyciel chemii. Uczennica bierze udział w licznych projektach, konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Beata jest wspaniałą, zdolną i ambitną uczennicą, osiągającą wysokie wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Swoją nienaganną postawą, tak w szkole jak i w życiu prywatnym, daje przykład, że ciężka i systematyczna praca przynosi efekty. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy, aby udało się go przekuć w inne. Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszej stypendystki.

  Projekt edukacyjny

  „Nauki ścisłe na wesoło” realizowany w ramach programu
  „Projektor-wolontariat studencki”.

  W ramach projektu odbyło się 8 godzin dydaktycznych warsztatów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych. Podczas tych zajęć uczniowie mogli powtórzyć i pogłębić wiedzę z nauk matematyczno – przyrodniczych, głównie z matematyki i chemii. Uczestnicy mieli możliwość zastosowania w praktyce wiadomości dotyczących własności liczb i figur geometrycznych, poznali podstawowe szkło laboratoryjne i oznaczenia substancji chemicznych, samodzielnie projektowali i wykonywali doświadczenia przy użyciu powszechnie dostępnych składników oraz brali udział w pokazach chemicznych. Uczniowie rozwiązywali zadania problemowe, nawiązujące do wykorzystywania nauki w życiu codziennym. Każda z nietypowych lekcji miała charakter warsztatowy i opierała się na wykorzystywaniu niestandardowych i innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, które aktywizowały uczniów do poszerzania horyzontów i kreatywnego myślenia. Przeprowadzono również konkurs pt. – „Co diabeł ukryje, to chemik wykryje”. Uczniowie realizujący projekt: uczniowie klasy II a, I a i I b. Opiekun projektu: Magdalena Małek przy współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu PROJEKTOR. Fundacja ta jest przestrzenią dla studentów - wolontariuszy, którzy swoją postawą i twórczym działaniem pokazują młodszym kolegom, że nauka jest pasjonująca.

  Zobaczcie zdjęcia w galerii

  Projekt „www.praktyki.wh.umcs”

  Informujemy, iż w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

  WIĘCEJ WIADOMOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

  GÓRA STRONY