Aktualności

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/15

DOSTĘPNY JEST W ZAKŁADCE PODRĘCZNIKI

LEKCJA OTWARTA W KLASIE I A Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W środę, 25 czerwca odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego. Zajęcia zostały przeprowadzone w obecności rodziców klasy Ia. Lekcja miała na celu przybliżenie rodzicom modelu pracy z dziećmi na pierwszym etapie edukacyjnym, podsumowanie najważniejszych zagadnień gramatyczno-leksykalnych jak również wzmocnienie samooceny uczniów (dzięki obecności rodziców).
Zagadnienia, które poruszaliśmy były oparte o jednostki z podręcznika Quest I, tj.: family, body parts, school objects. Obejmowały piosenki, rapy i słownictwo używane w klasie (classroom language) oraz gry: whispers, flash the card i forbidden word. Metody pracy zostały tak dobrane by usprawniały umiejętności komunikacji i przyswajania słownictwa. Niemniej w części poświeconej przyborom szkolnym ćwiczyliśmy umiejętność słuchania. Metody, którymi posługiwałem się na lekcji to: TPR, naturalna, the silent way, audiolingwalna, language events (scenki dialogowe – sklep z akcesoriami papierniczymi).
Zadania zostały tak przygotowane aby każdy uczeń był w stanie zrozumieć czego się od niego wymaga, dostosowane jego umiejętności, jednoczśnie stymulujące poczucie sukcesu. Przewidywalność sekwencji toku lekcji dały dzieciom poczucie komfortu. Większość zadań była już prezentowana na wcześniejszych lekcjach w minionym roku szkolnych. Dzięki temu efektywnie powtórzyliśmy słownictwo w znany im już sposób.
Dziękuję rodzicom za przybycie i zachęcam do współpracy i stałego kontaktu z nauczycielami języków obcych.

Paweł Pawłowski

Nasza szkoła w spocie promującym kampanię

„SAM ZOBACZ, JAK WIELE SIĘ ZMIENIŁO”!

Banery przedstawiające chłopca stojącego na tle budynku Zespołu Szkół w Mętowie można zobaczyć w Lublinie, m. in. przy ul. Kunickiego. To część kampanii wizerunkowo- promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod hasłem „Sam zobacz, jak wiele się zmieniło”. Spot promujący kampanię można obejrzeć w TVP Lublin oraz kinach, dostępny jest też na stronach:

SPOT REKLAMOWY 1

SPOT REKLAMOWY 2

SUKCES DOMINIKI KLIMEK

Dominika Klimek uczennica klasy Vb została laureatką powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu". W całym województwie w konkursie uczestniczyło prawie 5,5 tysiąca uczniów z 380 szkół podstawowych, natomiast w powiecie lubelskim jury oceniło 321 propozycji, złożonych przez reprezentantów 21 placówek. Praca Dominiki zdobyła II miejsce w etapie powiatowym. W czwartek 15 maja uczennica klasy Vb odebrała nagrody, które w szkole w Mętowie wręczyli jej Grzegorz Wysocki z lubelskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Barbara Dziuba ze Starostwa Powiatowego w Lublinie. Laureatka otrzymała m.in. akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy, przybory szkolne i słodycze. Pracę Dominiki można zobaczyć na pokonkursowej wystawie w siedzibie KRUS-u w Lublinie.

Małgorzata Wojtyła-Drwal

ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII

STYPENDYSTKA W NASZEJ SZKOLE

Beata Wadowska stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 uczennica kl.Ia uczestniczy w projekcie - Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Opiekę dydaktyczną nad rozwojem edukacyjnym Beaty sprawuje pani Magdalena Małek, nauczyciel chemii. Uczennica bierze udział w licznych projektach, konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Beata jest wspaniałą, zdolną i ambitną uczennicą, osiągającą wysokie wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Swoją nienaganną postawą, tak w szkole jak i w życiu prywatnym, daje przykład, że ciężka i systematyczna praca przynosi efekty. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy, aby udało się go przekuć w inne. Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszej stypendystki.

Projekt „www.praktyki.wh.umcs”

Informujemy, iż w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

GÓRA STRONY