DZIENNIK ELEKTRONICZNY "MOBIREG"

KOLOR I WAGA OCEN W DZIENNIKU

Aktualności

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy z Języka Angielskiego

„Public Speaking Contest”

23 kwietnia w MDK „Pod Akacją” w Lublinie odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z Języka Angielskiego „Public Speaking Contest” organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. Przedmiotem konkursu było wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego przemówienia w języku angielskim na temat mieszczący się w kategorii „Opowiedz nam o tym, co kochasz”. Natalia Paździor – uczennica klasy I c naszego gimnazjum, laureatka II miejsca, zachwyciła Jury niezwykłą opowieścią o swojej podróży do Egiptu oraz o tym, jak ta podróż odmieniła jej życie. Ocenie podlegały nie tylko zastosowane słownictwo i poprawność językowa, lecz także umiejętność komunikowania myśli, emocji i kontakt z odbiorcą. Wśród uczestników konkursu znaleźli się uczniowie szkół lubelskich, Pszczelej Woli, Łukowa, Łęcznej, Międzyrzeca Podlaskiego. Swoje przemówienie zaprezentowała również Małgorzata Krupińska, koleżanka Natalii z klasy I c.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!


Zobaczcie zdjęcia w galerii


E.Halicka-Małolepsza

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JANA PAWŁA II w MĘTOWIE

W miniony piątek, 17 kwietnia w godzinach przedpołudniowych, odbył się Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie dla przyszłych uczniów oddziałów zerowych i klas pierwszych oraz ich rodziców. Uczniowie naszej placówki oraz nauczyciele starali się ciekawie zaprezentować mocne strony szkoły. Goście zostali wprowadzeni w klimat szkoły, której patronem jest Jan Paweł II. Zaprezentowano piękne wiersze i piosenki o papieżu. Imprezę urozmaiciło przedstawienie pt. ,,Wiosenna przygoda” w wykonaniu uczniów klas pierwszych, przygotowane w ramach unijnych zajęć teatralno-muzycznych z projektu ,, Szkoły sukcesu Gminy Głusk” oraz wspaniałe pokazy tańca współczesnego kilku szkolnych grup z klas 0-III. Spotkanie miało charakter aktywny. Mali goście, a zarazem przyszli uczniowie naszej szkoły, ich opiekunowie oraz rodzice spacerowali po szkole, gdzie mieli możliwość obejrzenia kolejnych sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki szkolnej, jak też gabinetu pielęgniarki szkolnej i stomatologa oraz sklepiku. Dla dzieci przygotowano też wiele innych atrakcji w postaci m.in. loterii fantowej, która cieszyła się ogromną popularnością oraz licznych ciekawych zabaw przy muzyce.Kiedy dzieci bawiły się, rodzice mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją szkoły, dopytać o ofertę szkoły oraz wyjaśnić wątpliwości.Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

Zobaczcie zdjęcia w galerii


Bożena Niedźwiadek

THE KIDSPEAK

W dniach 8 i 10 kwietnia uczniowie klas IV – VI i gimnazjum wzięli udział w warsztatach kulturoznawczych na temat Gruzji prowadzonych przez 19-letnią studentkę Esmę, mieszkankę Batumi. Warsztaty były prowadzone w ramach projektu The Kidspeak realizowanego we współpracy z organizacją studencką AIESEC Polska. Nasi uczniowie odbyli krótką trwającą 45 minut podróż po najpiękniejszych zakątkach Gruzji. Dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat geografii, kultury i tradycji, kuchni, języka, pieśni i tańca. A wszystko to w języku angielskim.

Zobaczcie zdjęcia w galerii


E.Halicka-Małolepsza

LEKCJA POKAZOWA J. NIEMIECKIEGO METODĄ STACJI
W VI LO im. H. KOŁŁĄTAJA w LUBLINIE

Dnia 10. kwietnia 2015r dziewięciu wybranych uczniów i uczennic z klasy II B naszego gimnazjum pod opieka p. Magdaleny Mazurek uczestniczyło w lekcji pokazowej języka niemieckiego w VI LO w Lublinie. Spotkanie trwało nieco ponad trzy jednostki lekcyjne. Na lekcji zastosowano naukę języka obcego metodą stacji. Metoda stacji pozwala osiągnąć atmosferę dającą uczniowi poczucie bezpieczeństwa, wiedza przyswajana jest szybciej i skuteczniej. Metodę stacji można określić jako pracę ucznia na przygotowanych wcześniej stanowiskach zawierających zadania wykonywane w dowolnej, wybranej przez niego kolejności. Uczeń utrwala i powtarza dzięki temu wiadomości, a także wyrabia umiejętność samokontroli, gdyż po wykonaniu zadań uczeń sam sprawdza efekty swojej pracy na przygotowanej oddzielnie tzw. stacji kontrolnej. Metoda stacji daje wiele korzyści zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela, m.in. każdy uczeń pracuje w swoim własnym tempie, rozpoznaje własne strategie uczenia się: ćwiczy je i wypróbowuje różne techniki, nauczyciel ma podczas lekcji więcej czasu na obserwację, a jego rola to głównie rola doradcy, a nie kierującego pracą ucznia.

Zobaczcie zdjęcia w galerii

Magdalena Mazurek

WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY

"SIÓDMY TALENT"

27 marca 2015r. w Sali koncertowej Radia Lublin odbyła się uroczysta gala podsumowująca Wojewódzki Konkurs Artystyczny 7 Talent. Konkurs organizowany był przez VII Liceum im. Marii Konopnickiej w Lublinie. Patronat honorowy objął Prezydent Lublina, Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Krzysztof Babisz ora Radio Lublin. I nagrodę w kategorii plastycznej zdobyła uczennica naszego gimnazjum Anna Brauze z klasy III a, która wykonała obraz na desce ukazujący piękno lubelskiego Skansenu. Nagrodę oraz pamiątkowy dyplom Ania otrzymała z rąk pana Krzysztofa Babisza. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów.

Zobaczcie zdjęcia w galerii

WYRÓŻNIENIE DLA NASZEJ UCZENNICY

Uczennica klasy V b Paulina Gajur otrzymała wyróżnienie w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Sprawności Językowej "Gramatyka da się lubić!" dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, który odbył się w dniu 16.03.2015r. w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

Nauczyciel przygotowujący Paulinkę do konkursu to pani Agnieszka Pawelec.

Serdecznie gratulujemy!

UDZIAŁ GIMNAZJALISTEK W KONKURSIE RECYTATORSKIM


4 marca 2015 r. uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II uczestniczyły w XXXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Józefa Czechowicza pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięły udział: Magda Podpora, Kinga Wierzbicka z klasy I a; Beata Marczak, Gabriela Paździor z klasy II b przygotowywane przez p. Elwirę Martys – Górną oraz Karolina Obara z klasy III a – uczennica p. Agnieszki Pawelec Gimnazjalistki doskonaliły swoje umiejętności w zakresie kultury żywego słowa oraz zapoznały się z twórczością Jana Twardowskiego i Józefa Czechowicza. Wyróżnienie jury eliminacji wojewódzkich otrzymała Beata Marczak.
Gratulujemy!

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE ZAPISÓW

DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Składanie zgłoszeń i wniosków do oddziału zerowego

    - do 26 marca 2015r.
  • Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej

    - do 29 maja 2015r.
  • Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej gimnazjum

    - do 29 maja 2015r.

Karty zgłoszeń do poszczególnych oddziałów w zakładce Rekrutacja

NASZE STYPENDYSTKI!

W roku szkolnym 2014/2015 mamy dwie uczennice, którym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyznał stypendia na cele edukacyjne w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 – 2015”. Magda Podpora – uczennica klasy I a gimnazjum oraz Beata Wadowska – uczennica klasy II a gimnazjum w ciągu najbliższych miesięcy będą realizowały Indywidualne plany rozwoju edukacyjnego pod okiem swoich opiekunów dydaktycznych. Magda Podpora rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, języki obce) pod kierunkiem p. Elwiry Martys - Górnej, natomiast Beata Wadowska - w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia) pod opieką p. Moniki Staszczak.

PROJEKT "SZKOŁY SUKCESU GMINY GŁUSK"

W połowie listopada 2014r w Zespole Szkół w Mętowie rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji projektu „Szkoły sukcesu Gminy Głusk”. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach z matematyki, chemii, fizyki, geografii, z języka polskiego, z języka angielskiego oraz niemieckiego, a także w zajęciach teatralno-muzycznych, plastycznych, sportowych, z gimnastyki korekcyjnej i logopedycznych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć dodatkowych każdy uczeń znalazł odpowiednie dla siebie lekcje. Dzieci i młodzież korzystają z szansy na rozwijanie swoich zainteresowań, czy wyrównanie braków w nauce. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie z satysfakcją uczestniczą w lekcjach, czego odzwierciedleniem będzie zapewne wzrost poziomu wiedzy.

Koordynator projektu Magdalena Mazurek

Zobaczcie zdjęcia w galerii

DANE ZE SPRAWDZIANU PO KLASIE VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W KRAKOWIE

GÓRA STRONY