Lepsza Szkoła
DZIENNIK ELEKTRONICZNY "MOBIREG"

KOLOR I WAGA OCEN W DZIENNIKU

Aktualności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE ZAPISÓW DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Składanie zgłoszeń i wniosków do oddziału zerowego - do 26 marca 2015r.
  • Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej - do 29 maja 2015r.
  • Składanie zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej gimnazjum do - 29 maja 2015r.

Karty zgłoszeń do poszczególnych oddziałów w zakładce Rekrutacja

NASZE STYPENDYSTKI!

W roku szkolnym 2014/2015 mamy dwie uczennice, którym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyznał stypendia na cele edukacyjne w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 – 2015”. Magda Podpora – uczennica klasy I a gimnazjum oraz Beata Wadowska – uczennica klasy II a gimnazjum w ciągu najbliższych miesięcy będą realizowały Indywidualne plany rozwoju edukacyjnego pod okiem swoich opiekunów dydaktycznych. Magda Podpora rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, języki obce) pod kierunkiem p. Elwiry Martys - Górnej, natomiast Beata Wadowska - w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia) pod opieką p. Moniki Staszczak.

Drodzy Rodzice!

13 XI 2014 roku otrzymaliście Państwo ode mnie wiadomość, w której napisałam, że Rada Rodziców opłaciła Pakiet Standard dziennika elektronicznego. Przedwcześnie użyłam słowa „opłaciła”, gdyż na dzień 13 XI 2014 r. firma „Dreamtec” Sp. z o.o nie otrzymała jeszcze żadnych pieniędzy. Rada Rodziców początkowo rozważała opłacenie dziennika (stąd wcześniejsza informacja na stronie internetowej szkoły – zakładka Rada Rodziców), ale w związku z licznymi wątpliwościami fakturę wystawioną przez dostawcę dziennika opłaciła szkoła. Jeżeli Państwo poczuli się wprowadzeni przez mnie w błąd, bardzo przepraszam.
W związku z powyższym podkreślam: Rada Rodziców nie poniosła żadnych kosztów związanych z prowadzeniem dziennika. Osoby, które wciąż mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tej kwestii zapraszam do osobistego kontaktu.

Z poważaniem


Barbara Ufnal - Budzyła

PROJEKT "SZKOŁY SUKCESU GMINY GŁUSK"

W połowie listopada 2014r w Zespole Szkół w Mętowie rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji projektu „Szkoły sukcesu Gminy Głusk”. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach z matematyki, chemii, fizyki, geografii, z języka polskiego, z języka angielskiego oraz niemieckiego, a także w zajęciach teatralno-muzycznych, plastycznych, sportowych, z gimnastyki korekcyjnej i logopedycznych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć dodatkowych każdy uczeń znalazł odpowiednie dla siebie lekcje. Dzieci i młodzież korzystają z szansy na rozwijanie swoich zainteresowań, czy wyrównanie braków w nauce. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie z satysfakcją uczestniczą w lekcjach, czego odzwierciedleniem będzie zapewne wzrost poziomu wiedzy.

Koordynator projektu Magdalena Mazurek

Zobaczcie zdjęcia w galerii

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W MĘTOWIE

Dzień 25 listopada br. to ważna data w życiu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie . Tego dnia 81 uczniów klas pierwszych zostało pasowanych na uczniów szkoły.Uroczystość ślubowania odbyła się na dużej sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło także gości oraz rodziców i rodzeństwa pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili : Wójt Gminy Głusk pan Jacek Anasiewicz, pani Ania Dziuba- przedstawiciel Urzędu Gminy Głusk, ks. Józef Czerwieniec- proboszcz Parafii w Ćmiłowie oraz pan Zbigniew Roszkowski-przewodniczący Rady Rodziców . Uczniowie klasy Ia ,Ib, I c i Id pod kierunkiem swoich wychowawczyń : T.Krzywickiej, B.Niedźwiadek, A.Krysy oraz M.Wojtyły – Drwal przedstawili program słowno-muzyczny, w którym zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności. Pierwszoklasiści doskonale poradzili sobie śpiewając piosenki oraz recytując wiersze. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie uczniowie zostali pasowani przez Panią Dyrektor Barbarę Ufnal -Budzyłę na uczniów Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Mętowie przy pomocy symbolicznego ołówka. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe dyplomy- akty pasowania i piękne prezenty ufundowane przez Wójta Gminy Głusk oraz Radę Rodziców.Na zakończenie uroczystości, Pani Dyrektor oraz Pan Wójt życzyli wszystkim pierwszoklasistom sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym świadectwie.Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków, a dzieci długo jeszcze bawiły się przy dźwiękach muzyki.

Wychowawczynie klas I

Zobaczcie zdjęcia w galerii

Drodzy Rodzice!

Nasi uczniowie coraz częściej swój wolny czas spędzają w „Świecie wirtualnym” przed komputerem. Zapraszam do zapoznania się z praktycznymi poradnikami poruszającymi zagadnienia nowoczesnych technologii i zagrożeń z nimi związanych.
Zapraszam również do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Jak kochać i wymagać”, który mam nadzieję, skłoni do autorefleksji a tym samym pomoże nawiązać prawidłowe relacje z dzieckiem.

Poradniki dostępne są w zakładce Pedagog szkolny


Aneta Frączek

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

14 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły – Gabriela Paździor, Kinga Wierzbicka, Magdalena Podpora i Przemysław Zdyb wzięli udział w V Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. W tym roku hasłem stał się cytat: „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą umiejętnością recytowania tej trudnej, ale jakże pięknej poezji patriotycznej. Przywieźli ze sobą dyplomy i nagrody, a przede wszystkim rozwinęli recytatorskie uzdolnienia. Uczennica Gabriela Paździor zajęła III miejsce, natomiast Kinga Wierzbicka – wyróżnienie. Uczniów naszej szkoły przygotowywały Pani Beata Jeleniewska i Pani Elwira Martys – Górna. Jury bardzo wysoko oceniło występy uczestników, twierdząc, że w tym roku poziom był niezwykle wysoki. Gratulujemy uczniom naszej szkoły i czekamy na kolejne sukcesy.

Beata Jeleniewska

„SZKOŁY SUKCESU GMINY GŁUSK”


WIADOMOŚCI O PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DANE ZE SPRAWDZIANU PO KLASIE VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W KRAKOWIE

GÓRA STRONY