Aktualności

PLAN UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/15

DOSTĘPNY JEST W ZAKŁADCE PLAN UCZNIÓW


UWAGA!!!

Wygenerowane zostały loginy i hasła dla uczniów

oraz nowe loginy i hasła dla wszystkich rodziców.

Po rozdaniu ich wszystkim zainteresowanym

plan lekcji będzie dostępny w dzienniku elektronicznym

OGŁOSZENIE!!!

KWOTA UBEZPIECZENIA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM WYNOSI

48 zł NA KAŻDEGO UCZNIA


Wpłat należy dokonać u wychowawców do najbliższego

ZEBRANIA Z RODZICAMI

planowanego na 23 września 2014r. o godzinie 17.00.

Nasza szkoła w spocie promującym kampanię

„SAM ZOBACZ, JAK WIELE SIĘ ZMIENIŁO”!

Banery przedstawiające chłopca stojącego na tle budynku Zespołu Szkół w Mętowie można zobaczyć w Lublinie, m. in. przy ul. Kunickiego. To część kampanii wizerunkowo- promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod hasłem „Sam zobacz, jak wiele się zmieniło”. Spot promujący kampanię można obejrzeć w TVP Lublin oraz kinach, dostępny jest też na stronach:

SPOT REKLAMOWY 1

SPOT REKLAMOWY 2

STYPENDYSTKA W NASZEJ SZKOLE

Beata Wadowska stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 uczennica kl.Ia uczestniczy w projekcie - Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Opiekę dydaktyczną nad rozwojem edukacyjnym Beaty sprawuje pani Magdalena Małek, nauczyciel chemii. Uczennica bierze udział w licznych projektach, konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Beata jest wspaniałą, zdolną i ambitną uczennicą, osiągającą wysokie wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Swoją nienaganną postawą, tak w szkole jak i w życiu prywatnym, daje przykład, że ciężka i systematyczna praca przynosi efekty. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy, aby udało się go przekuć w inne. Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszej stypendystki.

Projekt „www.praktyki.wh.umcs”

Informujemy, iż w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI NA TEMAT PROJEKTU

GÓRA STRONY