Aktualności

„SZKOŁY SUKCESU GMINY GŁUSK”


WIADOMOŚCI O PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UWAGA RODZICE!

"Wyprawka szkolna" będzie wypłacana od dnia 27.10.2014r.

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONYM RYZYKIEM ZACHOROWAŃ Z SEZONIE
JESIENNO-ZIMOWYM
PROSIMY ABY DZIECI CHORE POZOSTAWAŁY W DOMU

DANE ZE SPRAWDZIANU PO KLASIE VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W KRAKOWIE

GLOBAL CITIZEN SCHOOLS

W dniach 22-26 września nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym AIESEC Polska o nazwie „Global Citizen Schools”. Projekt jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów z województwa lubelskiego. Jego cele to m.in. pogłębianie wiedzy na temat innych kultur, kształcenie i promowanie postaw tolerancji oraz społecznej odpowiedzialności.
W szkole gościmy studentkę lingwistyki z Włoch – Flavię Rocco oraz studenta inżynierii komputerowej Ismana Qui`a z Hong Kongu. Praktykanci prowadzą warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z kulturą ich krajów ojczystych. Uczestnicy zajęć – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści - poznali codzienne zwyczaje, tradycje, kuchnię i ciekawostki turystyczne dotyczące omawianych krajów. Dowiedzieli się, jak się przedstawić w języku chińskim i włoskim, a niektórym udało się nawet zatańczyć tarantellę – włoski taniec ludowy rodem z Neapolu. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co stanowi okazję do rozwijania umiejętności językowych. Młodzi praktykanci podbili serca naszych uczniów i dostarczyli im mnóstwo niezapomnianych wrażeń.
Flavia i Isman zatrzymali się u miejscowych rodzin. Serdecznie dziękujemy rodzicom za udzielenie wsparcia przy realizacji tego projektu.


Zobaczcie zdjęcia w galerii


Ewelina Halicka - Małolepsza

Nasza szkoła w spocie promującym kampanię

„SAM ZOBACZ, JAK WIELE SIĘ ZMIENIŁO”!

Banery przedstawiające chłopca stojącego na tle budynku Zespołu Szkół w Mętowie można zobaczyć w Lublinie, m. in. przy ul. Kunickiego. To część kampanii wizerunkowo- promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod hasłem „Sam zobacz, jak wiele się zmieniło”. Spot promujący kampanię można obejrzeć w TVP Lublin oraz kinach, dostępny jest też na stronach:

SPOT REKLAMOWY 1

SPOT REKLAMOWY 2

STYPENDYSTKA W NASZEJ SZKOLE

Beata Wadowska stypendystką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 uczennica kl.Ia uczestniczy w projekcie - Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015. Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Opiekę dydaktyczną nad rozwojem edukacyjnym Beaty sprawuje pani Magdalena Małek, nauczyciel chemii. Uczennica bierze udział w licznych projektach, konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Beata jest wspaniałą, zdolną i ambitną uczennicą, osiągającą wysokie wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Swoją nienaganną postawą, tak w szkole jak i w życiu prywatnym, daje przykład, że ciężka i systematyczna praca przynosi efekty. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy, aby udało się go przekuć w inne. Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszej stypendystki.

GÓRA STRONY