DZIENNIK ELEKTRONICZNY "MOBIREG"

KOLOR I WAGA OCEN W DZIENNIKU

Aktualności

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się dnia 1 września 2015r.
 • Godzina 9.00 - Msza Święta w kościele św. Ducha w Ćmiłowie
 • Godzina 10.15 - spotkanie na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mętowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

UWAGA RODZICE, OPIEKUNOWIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS:

III, V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkół w Mętowie informuje, że w przyszłym roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do wyprawki szkolnej dla uczniów klas III szkoły podstawowej, których dochód na członka rodziny nie przekracza 574,00 złotych netto.

RODZICE/OPIEKUNOWIE SKŁADAJĄCY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

PODRĘCZNIKÓW MUSZĄ PODAĆ PRZECIĘTNY DOCHÓD MIESIĘCZNY

NA CZŁONKA RODZINY ZA 2013r.


Informujemy, że z pomocy mogą również skorzystać uczniowie:
 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z nipełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościś ruchową, w tym afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71b ust 3ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm., którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do III, V, VI klasy szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum)

WNIOSEK DO POBRANIA

VIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Archidiecezji Lubelskiej

9 czerwca 2015r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II odbył się VIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Trzydzieści pięć szkół, które są zrzeszone w tej rodzinie spotyka się co roku, żeby podtrzymać więzy, omówić sprawy bieżące czy po prostu porozmawiać o wychowaniu młodzieży. Data tegorocznego spotkania nie była przypadkowa, bowiem w tym dniu przypadała 28 rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie. Na uroczystość zostali zaproszeni goście honorowi m.in. Lubelski Kurator Oświaty pan Krzysztof Babisz, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, ks. prof. Andrzej Szostek, ks. prałat Tadeusz Pajurek, ks. Ryszard Jurak, reprezentacje poszczególnych szkół oraz Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele naszej szkoły. Grono pedagogiczne reprezentowała pani Agata Rekiel, natomiast społeczność uczniowską Magda Podpora i Kinga Wierzbicka. Po uroczystym otwarciu zjazdu nastąpił wykład pt.: „Jan Paweł II - obrońca najsłabszych”, który wygłosił ks. prof. Andrzej Szostek- uczeń Karola Wojtyły. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o Janie Pawle II, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II nr 51 Lublinie. Była to już siódma edycja tego konkursu i odbywała się pod hasłem „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II - VII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny”. Wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica naszego gimnazjum Maga Podpora, która w swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce. Ten szczególny dzień był dla dorosłych okazją do wspomnień o wizycie Ojca Świętego w Lublinie, kiedy to m.in. odwiedził KUL. Młodsi zaś mieli okazję poznania historii tej wizyty oraz powiązań Karola Wojtyły z uczelnią, która nas gościła. Organizatorzy zjazdu zaprezentowali nam fragment filmu przedstawiający wizytę Jana Pawła II w Lublinie oraz Jego spotkanie ze studentami i pracownikami naukowymi KUL. Uwieńczeniem spotkania była Msza Święta w Kościele Akademickim KUL oraz poczęstunek, który zakończył nasze spotkanie. Pełna fotorelacja dostępna jest na stronie:

Zjazd szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej na KUL


Film ze spotkania

Agata Rekiel

RANKING NAJCZĘŚCIEJ CZYTANYCH KSIĄŻEK

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Z okazji Światowego Dnia Książki przypadającego na 23 kwietnia w naszej szkole została wśród wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzona sonda dotycząca tego, jakie są Wasze ulubione książki, co czytacie dla przyjemności. Na podstawie wyników sondy (według Waszych głosów) stworzyliśmy ranking 10 książek najchętniej czytanych w szkole podstawowej i gimnazjum.

WYNIKI RANKINGU


Agnieszka Pawelec

NASZE STYPENDYSTKI!

W roku szkolnym 2014/2015 mamy dwie uczennice, którym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyznał stypendia na cele edukacyjne w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 – 2015”. Magda Podpora – uczennica klasy I a gimnazjum oraz Beata Wadowska – uczennica klasy II a gimnazjum w ciągu najbliższych miesięcy będą realizowały Indywidualne plany rozwoju edukacyjnego pod okiem swoich opiekunów dydaktycznych. Magda Podpora rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, języki obce) pod kierunkiem p. Elwiry Martys - Górnej, natomiast Beata Wadowska - w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia) pod opieką p. Moniki Staszczak.

PROJEKT "SZKOŁY SUKCESU GMINY GŁUSK"

W połowie listopada 2014r w Zespole Szkół w Mętowie rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji projektu „Szkoły sukcesu Gminy Głusk”. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach z matematyki, chemii, fizyki, geografii, z języka polskiego, z języka angielskiego oraz niemieckiego, a także w zajęciach teatralno-muzycznych, plastycznych, sportowych, z gimnastyki korekcyjnej i logopedycznych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi zajęć dodatkowych każdy uczeń znalazł odpowiednie dla siebie lekcje. Dzieci i młodzież korzystają z szansy na rozwijanie swoich zainteresowań, czy wyrównanie braków w nauce. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie z satysfakcją uczestniczą w lekcjach, czego odzwierciedleniem będzie zapewne wzrost poziomu wiedzy.

Koordynator projektu Magdalena Mazurek

Zobaczcie zdjęcia w galerii

DANE ZE SPRAWDZIANU PO KLASIE VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W KRAKOWIE

GÓRA STRONY